Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Oksitleme-İndirgeme Reaksiyonları (REDOKS)

Temel olarak, azaltma bir elektron ilavesi ( e-) ve onun zıttı olan oksitleme de bir elektronun atılması anlamına gelmektedir. Bir elektron ilavesi,yani azaltma, azaltılmış bileşikteki enerjiyi depolamaktadır. Bir elektronun atılması, yani oksitleme, oksitlenmiş bileşikten enerjinin serbest bırakılması anlamına gelmektedir. Yani ne zaman bir madde azaltılırsa, bir diğeri oksitlenir.

Bu terimleri açıklığa kavuşturmak için örnek olarak verilen herhangi iki A ve B molekülü üzerinde düşününüz.

Elektron verici

Elektron alıcı

Oksitlenmiş ( bir elektron kaybeder )

Azaltılmış (bir elektron kazanır )

redoks

A ve B molekülleri temas ettiklerinde aşağıdakiler oluşur ;

B, A molekülünden bir elektronu yakalar

A Molekülü bir elektron kaybettiğinden dolay oksitlenir.

B molekülünün net yükü bir negatif elektron(e-) kazandığından azalmış olur.

Biyolojik sistemlerde, bir elektronun ayılması yada ilavesi, oksitlenme – azaltma reaksiyonlarının- oldukça sık rastlanan mekanizmasını oluşturmaktadır. Bu oksitlenme – azaltma reaksiyonları- çoğunlukla REDOX reaksiyonları olarak adlandırılmaktadırlar.