Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Tümör Çeşitleri
Başlangıç bölgeleriyle sınırlı kalan ve yavaş çoğalan hücrelerden oluşan tümörlere iyi huylu (benign) tümör adı verilir. Kistler, siğiller, benler ve polipler benign tümörlerdir. Bunlar vücudun diğer bölgelerine yayılmazlar. Ameliyatla tamamı çıkarılınca da tekrar büyümezler.

Kötü huylu (Malign) tümörler hızla büyüyen anormal hücrelerden oluşur. Bu tümörler diğer dokulara yayılarak oradaki normal hücrelerin yaşamını bozup bir çeşit istila yapmak eğilimindedirler. Malign hücreler, hızla üremelerini sağlayan özelliklere sahiptirler ve genetik yapıları bozulmuş olduğu için anormal proteinler üretirler. Malign hücreler bu özellikleri sayesinde, mikroskobik olarak diğer hücrelerden ayırt edilebilirler. Bu mikroskobik incelemeyi yapan bilim dalı da "Patoloji" dir. 

Metastaz
Metastaz; kanserli hücrelerin köken aldıkları tümörden ayrılarak, lenf sistemine veya kan dolaşımına girerek diğer organlara taşınması demektir. Bir kere taşındıktan sonra kanserli hücreler hızla çoğalıp büyüyerek o organlarda yeni tümör kitleleri oluştururlar. Sonuçta organların fonksiyonları bozarak hastanın hayatını tehdit edebilirler.

Kanserin Sınıflandırılması-İsimlendirilmesi
Kanserler, ortaya çıktıkları organa veya köken aldıkları hücre-doku tipine göre sınıflandırılırlar. Organlara göre akciğer, mide, cilt kanseri gibi isimler alırken, hücre tipine göre karsinom, sarkom, lösemi ve lenfoma gibi ana başlıklar altında adlandırılır. Sonuçta; mide adenokarsinomu, akciğer küçük hücreli karsinomu, kemik sarkomu gibi tanımlardan bahsedilir. İnsana ait kanserlerin yarısına yakını akciğer, meme, prostat veya barsakta ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle araştırmaların çoğu bu alanlar üzerine odaklanmış durumdadır.

Dejeneratif hastalıklara ve koşullara karşı koruyucu önlemler sunan diğer doğal takviyelerde olduğu gibi, kırmızı reishi mantarı ürünleri normal diyet / vitamin programınızın bir parçası olarak en çabuk etkilidir.

Zavallı

...

Araştırma, Reishi'nin sağlık artırıcı özelliklerinin, bitki tamamen olgunlaştığında en güçlü olduğunu, kırmızı Reishi bitkilerinin doğal yaşam ortamında bulunan dengesiz çevre koşulları nedeniyle vahşi doğada bulunmanın neredeyse imkânsız

...

Sağlık eklerinde kırmızı Reishi mantarlarının meyve cisimciliğini kullanmanın etkinliği, birçok şirket Reishi mantarının sağlık ürünlerinde kullanılmak üzere diğer yönlerini kullanmaya hevesli davrandılar.

Son zamanlarda,

...

Sağlıklı bir yaşam tarzını aktif olarak sürdürmezsek, bedenlerimiz bozulur ve giderek azalan bu sağlık durumuna kademeli olarak alışırız. Kazandığımız kilo kaybedilebilir ve önemli bir sorun ortaya çıkıncaya kadar doğal güzellikteki gerilemeyi fark etmeyebiliriz.

...

Kan dolaşımı ile ilgili durumlar

Kırmızı Reishi özütünün, aspirine benzer şekilde platelet agregasyonunu (pıhtı oluşturan hücreleri) azaltarak kan pıhtılaşmasını azaltabileceği düşünülmektedir. Ek olarak, kırmızı kan hücrelerini dönüştürmek

...

Obsesyon, kişinin kendine güvenini etkileyebilir ve kişinin kendi imajını olumsuz etkileyebilir. Buna ek olarak, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklara yol açabilir. Araştırmalar kırmızı reishi mantarının düzenli tüketiminin vücudun birikmiş

...

Japan Reishi Association, endüstri liderleri ve devlet kurumları tarafından desteklenen uluslararası kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Tüketicileri Japonya Reishi sağlıklı gıda ürünleri ve üreticileri hakkında bilgilendirerek Reishi endüstrisinde dünya

...