Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Spirulina'nın alerjik rinit üzerindeki etkileri.

Cingi C1, Conk-Dalay M, Saklı H, Bal C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Çeşitli nedenlere bağlı olarak alerjik rinit prevalansı global olarak artmaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki büyük bir insan grubunun kaliteli yaşamını etkiler. Allerjik rinit halen mevcut tıbbi yollarla kontrol altında kalması yetersizdir. Sürekli tıbbi tedavinin ihtiyacı, bireylerin ilaçların yan etkileri konusunda endişeli olmasını sağlar. Yani alternatif bir stratejiye ihtiyaç var. Spirulina, tinospora cordifolia ve butterbur'un etkileri son zamanlarda çok az sayıda araştırmada allerjik rinit üzerinde araştırıldı. Spirulina, çeşitli hastalıkların iyileştirilmesinin yanı sıra bağışıklık fonksiyonlarını modüle etmek için bir besin takviyesi olarak üretilen ve ticarileştirilen mavi-yeşil algini temsil eder. Bu çift kör, plasebo kontrollü çalışma, alerjik riniti olan hastaların tedavisinde spirulina'nın etkinliğini ve tolerabilitesini değerlendirdi. Spirulina tüketimi, nazal akıntı, hapşırma, burun tıkanıklığı ve kaşıntı gibi plaseboya (P <0.001 ***) kıyasla semptomları ve fiziksel bulguları önemli ölçüde iyileştirdi. Spirulina, plasebo ile karşılaştırıldığında alerjik rinit üzerinde klinik olarak etkilidir. Bu etkinin mekanizmasını açıklığa kavuşturmak için daha fazla çalışma yapılmalıdır.