Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GANODERMANIN SERBEST RADİKALLERİ UZAKLAŞTIRICI ANTİOKSİDAN ETKİSİ

Oksidatif stres, kanser, yaşlanma ve ateroskleroz gibi birçok insan hastalıklarının sebebi patogeneziyle bağlantılıdır. Bu bağlamda, Ganoderma'nın koruyucu bir potansiyeli varsa buna ilgi olacaktır. Wong ve ark. Ganoderma'nın, farelerde süperoksitten kaynaklanan hasardan, süperoksit temizleme aktivitelerinden dolayı kalbi koruduğu gözlemi 2004'te yayınlandı. Aynı yıl Sun ve ark. Bir Ganoderma lucidum peptidinin (GLP), Ganoderma lucidum'un ana antioksidan bileşeni olduğunu ve antioksidan, metal kenetleme ve serbest radikal süpürme aktiviteleri yoluyla biyolojik sistemlerde lipid peroksidasyonunun önlenmesinde önemli bir rol oynayabileceğini bildirmiştir. Wachtel-Galor ve diğerleri. Antioksidan statüsü, koroner kalp hastalığı riski, DNA hasarı, bağışıklık durumu ve inflamasyon için bir dizi biyogösterim üzerine 4 haftalık Lingzhi desteğinin etkilerini araştıran, çift kör, plasebo kontrollü çapraz geçiş müdahale çalışması 2004'te gerçekleştirildi. Karaciğer ve böbrek zehirliliğinin belirteçleri olarak 18 sağlıklı erişkinle birlikte. İdrar ve plazmada antioksidan kapasite önemli derecede artarken hiçbir yan etki bildirilmemiştir. 2003 yılında Futrakul'un bir çalışmasında antioksidan özelliklerin nefroz tedavisinde daha iyi bir katkıda bulunduğu da bildirilmektedir. Ganoderma, hücre membranını lipit oksidasyonuna ve nihayetinde hücre ölümüne karşı koruyor gibi görünüyor. Shieh ve diğerleri. 2001'de "(Ganoderma'nın) belirgin süperoksit temizleme etkisi" nedeniyle karaciğer ve böbrek koruyucu bir mekanizma olduğunu gözlemledi. Lee ve diğerleri  2001 yılında, bu mantar içerisinde bulunan güçlü bir anti-oksidatif performansa sahip spesifik bir aminopolisakkarid fraksiyonu yoluyla, Ganoderma'nın kimyasal önleyici bir potansiyeli olduğunu gösterdi. Ancak, A, B, C ve D ganodarik asitleri, lüidenik asit B ve ganodermanontriol gibi triterpenler de önemli miktarda oksidatif koruma gösterdi. Bu noktada, Ganodermanın DNA ve hücre zarını zararlı oksidanlardan koruması yoluyla organ ve dokuları koruma potansiyeli hakkında güçlü kanıtlar sunan, klinik öncesi ve birkaç klinik çalışma bulunmaktadır.