Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Reishi Mantarı (Ganoderma) ve Kanser

 

Popülerlik ve Kullanım

Göğüs kanserinden sağ kalan 4149 kişinin yaptığı bir ankete göre, Ganoderma,% 58.8'inin kendi isteğiyle Ganodermayı kullandığını kaydetti; Pozitif olarak toplumsal refah ile ilişkiliydi ve fiziksel olarak iyi olma ile olumsuz ilişkiliydi ve her iki hesapta da oldukça zayıf ilişkiliydi. [183] En azından lökositlerde, Ganoderma Lucudium, 26 aktivitesini baskı altına alırken 603 geni yukarı regüle ettiği bulundu. [5]

2002 yılında, Ganoderma Lucidum'un küresel üretimi 4700 ton olarak tahmin edildi; 3800 ton Çin'de üretildi. [184]

İnsanlar rehabilite edici kanser tedavisi için bu mantardan hoşlanıyorlar. Ancak bu, sosyal itibarın veya etkinliğin nedenlerinden kaynaklanıyor.

Sitotoksisiteye Genel Bir Bakış

Ganoderma Lucidum'un apoptozu (hücre ölümü) oldukça geniş bir hücrede indüklediği gösterilmiştir. In vitro etkinliği şu alanlarda gösterdiği kanıtlanmıştır:

Sıçan Lösemi hücreleri (L1210) [185]
İnsan Lösemi HL-60 [178] [186] [187]
Diğer insan Lösemi hücre çizgileri Blin-1, U937, K562, Nalm-6 ve RPMI8226 [188]
Akciğer kanseri hücreleri [189] [190] PG hattı ile ilgili olarak [191] [192]
Küçük hücre akciğer karsinoması NCI-H69 ve Çok ilaca dirençli VPA türü virüs [193]
Fare retikülosit sarkomu L-II [194]
Sıçan sarkomu Meth-A [185]
Murina S180 [194] [195]
İnsan karaciğer kanseri hücreleri (hepatoma) PLC / PRF / 5, HepG2, HepG3, Huh-7 ve SMMC7721 [196] [196] [177] [190]
Meme kanseri hücre çizgileri MDA-MB-123, [72] MCF-7, [149] T-47D, [195] ve MT-1 [197] [198]
Prostat hücre hattı PC-3 [199] [200]
İnsan Serviks tümörü HeLa [190] [188]
Mesane (düşük dereceli) hücre hattı MTC-11 [201]
Üroepitelyal kanser hücresi HUC-PC [202]
Kolon kanseri hücre hatları HT-29 [203] ve SW480 [204]
En azından in vitro (canlı bir canlı değil), çeşitli Ganoderma Lucidum kanşımı, tümör hücresi ölümüne yol açabiliyor. Bu görünüşte geniş ve spesifik olmayan anti-kanser etki mekanizması bir biyoaktif molekül ile sınırlı değildir. Triterpenoidler (Ganoderik asitler ve alkoller, ayrıca Lucidenik asitler) polisakaritler (düzenli ve selenyum içerenler) ve peptidoglikanların hepsi ilişkilendirilmiştir
Fare çalışmaları ile ilgili olarak, suda çözünür polisakarit (GL-1) enjeksiyonları, farelerde transplante sarkom 180 tümörlerinin% 95-98'ini inhibe edebilir. [205] Ve benzer sonuçlar, 50 mg / kg vücut ağırlığında enjekte edilen glikoproteinler ile% 88 inhibisyon oranlarına ve test hayvanlarının üçte birinde tam regresyona sahip olan S180 hücrelerinde bildirilmiştir. [206] Bu etkiler düşük dozda 2 mg / kg vücut ağırlığı enjekte edilerek (% 74) daha düşük potens ile (% 74) tam bir gerileme gösteren hayvanların% 30'unda ve günlük oral uygulamada% 45-63'lük inhibisyonda daha az etkiliydi ve iki hastada da görüldü Sıçanlarda oral suda çözünen Reishi ekstraktını deneyen denemeler. [3] Son olarak, farelerin diyetine% 2.5 Ganoderma Lucidum'un oral uygulanması, S180 tümör taşıyan farelerin yanı sıra meme tümörleri (MM-46) inhibisyonuyla sonuçlandı. [48]

Prostat bakımından Reishi'yi (TBS-101 olarak da adlandırılır) içeren bitkisel bir karışım, hem kanser hücresi çizgisi hem de farelere uygulandığında PC-3 tümör büyümesini bastırmayı başardı. [200] Testosteronun indüklediği tümör büyümesindeki azalmalar ayrıca, 5 alfa redüktaz inhibitörü olarak hareket etme kabiliyetine ikincil olarak görülen Ganoderma'nın triterpenoid parçasına atfedilmiştir. [207] [145]

Akciğer adenomu oluşumu, Ganoderma Lucidum Mycelium'un 9 haftalık ağızdan uygulanmasından sonra azaltıldı [208] ve triterpenoid fragmanın Lewis akciğer kanseri hücreleri enjekte edilen farelerde koruyucu olduğu gösterildi. [113] Temel su özütlerinin enjeksiyonu da vücudun akciğer kanserinden korunmasında etkilidir. [210]

Ganoderma Lucidum'a özgü bir triterpenoid olan 800 mg / kg lükidenik asidin (müstehcen) yüksek oral dozunun 68 gün boyunca oral yoldan verildikten sonra sıçanlarda, hepatoma (HepG2) karaciğer tümörlerinin sayısı ve büyüklüğünün% 99'a kadar azaltılması kaydedildi. [177]

Kolon kanserlerinde, sıcak su ekstresinin önceden yüklenmesi, sıçanlarda anormal kript odakları ve kanser öncesi lezyonların gelişimini azaltabilir [211] [212]

Fare çalışmaları, in vitro ortamda görülen anti-kanser etkilerini taklit eder gibi görünüyor ve bunların birçoğu rehabilite edici / terapötik bir tarzda da yapılmaktadır. Tek problem, rastgele farklı Ganoderma Lucidum fragmanlarını kullanan çalışmalar olup, şaşırtıcı derecede büyük miktarda hayvan çalışmaları arasında çok az kopyalama yapılmasına neden olmuştur

13.3. Anjiyogenez

Kan damarlarının oluşumunun tümörlere düşürülmesinin, besin ve kan akımını apoptozu indüklemek için kesebileceği (hücre ölümü), anjiyogenezin inhibe edilmesi, kemoterapinin terapötik bir mekanizması olarak görülür.

Ganoderma'dan polisakaridlerin (F3) varlığında, anjiyojenik büyüme faktörlerinin varlığına rağmen az miktarda angiogensis (VEGFR-3 ve CD105) görülürken, in vitro anjiyogenezin regülasyonu azaltıldı. [213] Peptidoglikan içeriği aynı zamanda polisakkaritlerin yanında anjiyojenezin inhibe edilmesine katkıda bulunabilir. [214] Angiogenezideki azalma in vivo olarak kaydedildi, ancak Genistein ilavesi ile karıştırıldı; Bir soya izoflavonu. [215] 13.4. İnsan müdahaleleri Yakın tarihli bir insani müdahale, kolorektal adenomalı kişilerin tükettiği Ganoderma suda çözünür ekstraktının (günlük 1.5 g, taze mantarın yaklaşık 14g), kontrolündeki adenomların (0.66 +/- 0.1) artışını, Ganoderma grubu (-0.42 ± 0.1). [216] Ortalama adenom büyüklüğü de Ganoderma ile azalırken, kontrol grubunda artış oldu. [216] Bir başka çalışmada 12 hafta boyunca günde 5.4 g dozun ileri kolon kanserinde anlamlı bir yan etkisinin bulunmadığına dair ön kanıtlar gösterilmektedir [110] ve bu doz ve zamanlama ileri evre kanser hastalarında anlamlı bir ters etkiyle kopyalanamamıştır. [111] Bir Ganopoly (Polysaccharides) olarak bilinen Reishi'nin bir karışımı verilen akciğer kanseri hastalarında yapılan çalışma, tedaviden sonra T hücreleri, NK hücreleri ve CD4 / CD8'de artışlar bulmuş ve daha iyi refah olan hastaların% 65'inde geri bildirilmiştir [217] Şaşırtıcı derecede azdır Kanserli insanlar üzerinde insan çalışmaları. Kolon kanseri çalışması son derece umut verici görünüyor, ancak son iki çalışma aynı protokol ve dozajı kullanıyor ancak yine de biraz farklı sonuçlara varıyor. Daha fazla çoğaltma ve deneme gerekecek

KAYNAKLAR
1. Mau JL, Lin HC, Chen CC Antioxidant properties of several medicinal mushrooms. J Agric Food Chem. (2002)
2. Boh B, et al. Ganoderma lucidum and its pharmaceutically active compounds. Biotechnol Annu Rev. (2007)
3. Ganoderma lucidum (Lingzhi or Reishi): A Medicinal Mushroom.
4. Lindequist U, Niedermeyer TH, Jülich WD The pharmacological potential of mushrooms. Evid Based Complement Alternat Med. (2005)
5. Cheng CH, Leung AY, Chen CF The effects of two different ganoderma species (Lingzhi) on gene expression in human monocytic THP-1 cells. Nutr Cancer. (2010)
6. Lin ZB Cellular and molecular mechanisms of immuno-modulation by Ganoderma lucidum. J Pharmacol Sci. (2005)
7. Reishi or Ling Zhi (Ganoderma lucidum).
8. Lv GP, et al. Comparison of sterols and fatty acids in two species of Ganoderma. Chem Cent J. (2012)
9. Xie J, et al. Comparison of polysaccharides from two species of Ganoderma. Molecules. (2012)
10. Lu J, et al. Quality Difference Study of Six Varieties of Ganoderma lucidum with Different Origins. Front Pharmacol. (2012)
11. Gao JJ, et al. Quantitative determination of bitter principles in specimens of Ganoderma lucidum using high-performance liquid chromatography and its application to the evaluation of ganoderma products. Chem Pharm Bull (Tokyo). (2004)
12. Borchers AT, et al. Mushrooms, tumors, and immunity. Proc Soc Exp Biol Med. (1999)
13. Non-volatile components of several medicinal mushrooms.
14. Bao XF, Dong Q, Fang JN Structure and Conformation Behavior of a Glucan from Spores of Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. Sheng Wu Hua Xue Yu Sheng Wu Wu Li Xue Bao (Shanghai). (2000)
15. Bao X, et al. Structural and immunological studies of a major polysaccharide from spores of Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. Carbohydr Res. (2001)
16. Bao X, et al. Chemical modifications of the (1-->3)-alpha-D-glucan from spores of Ganoderma lucidum and investigation of their physicochemical properties and immunological activity. Carbohydr Res. (2001)
17. Bao XF, et al. Structural features of immunologically active polysaccharides from Ganoderma lucidum. Phytochemistry. (2002)
18. Ye L, et al. NMR characterization for polysaccharide moiety of a glycopeptide. Fitoterapia. (2010)
19. Ho YW, et al. Ganoderma lucidum polysaccharide peptide reduced the production of proinflammatory cytokines in activated rheumatoid synovial fibroblast. Mol Cell Biochem. (2007)
20. Li Z, Liu J, Zhao Y Possible mechanism underlying the antiherpetic activity of a proteoglycan isolated from the mycelia of Ganoderma lucidum in vitro. J Biochem Mol Biol. (2005)
21. Ji Z, et al. Immunomodulation of RAW264.7 macrophages by GLIS, a proteopolysaccharide from Ganoderma lucidum. J Ethnopharmacol. (2007)
22. Wu Y, Wang D A new class of natural glycopeptides with sugar moiety-dependent antioxidant activities derived from Ganoderma lucidum fruiting bodies. J Proteome Res. (2009)
23. Chien CM, et al. Polysaccharides of Ganoderma lucidum alter cell immunophenotypic expression and enhance CD56+ NK-cell cytotoxicity in cord blood. Bioorg Med Chem. (2004)
24. Bao XF, et al. Purification, characterization, and modification of T lymphocyte-stimulating polysaccharide from spores of Ganoderma lucidum. Chem Pharm Bull (Tokyo). (2002)
25. Dong Q, et al. A novel water-soluble β-D-glucan isolated from the spores of Ganoderma lucidum. Carbohydr Res. (2012)
26. Wang XM, et al. HPLC determination of four triterpenoids in rat urine after oral administration of total triterpenoids from Ganoderma lucidum. J Pharm Biomed Anal. (2007)
27. Fatmawati S, Shimizu K, Kondo R Structure-activity relationships of ganoderma acids from Ganoderma lucidum as aldose reductase inhibitors. Bioorg Med Chem Lett. (2011)
28. Weng CJ, et al. The anti-invasive effect of lucidenic acids isolated from a new Ganoderma lucidum strain. Mol Nutr Food Res. (2007)
29. Lucidenic acids-rich extract from antlered form of Ganoderma lucidum enhances TNFα induction in THP-1 monocytic cells possibly via its modulation of MAP kinases p38 and JNK.
30. Gao JL, et al. Qualitative and quantitative analyses of nucleosides and nucleobases in Ganoderma spp. by HPLC-DAD-MS. J Pharm Biomed Anal. (2007)
31. van der Hem LG, et al. Ling Zhi-8: studies of a new immunomodulating agent. Transplantation. (1995)
32. Wang H, Ng TB Ganodermin, an antifungal protein from fruiting bodies of the medicinal mushroom Ganoderma lucidum. Peptides. (2006)
33. Thakur A, et al. Purification and characterization of lectin from fruiting body of Ganoderma lucidum: lectin from Ganoderma lucidum. Biochim Biophys Acta. (2007)
34. Kim SD, Nho HJ Isolation and characterization of alpha-glucosidase inhibitor from the fungus Ganoderma lucidum. J Microbiol. (2004)
35. Ma J, et al. New lanostanoids from the mushroom Ganoderma lucidum. J Nat Prod. (2002)
36. Liu JJ, et al. Determination of ergosterol in Ganoderma lucidum from different varieties and cultured tree species by HPLC. Zhong Yao Cai. (2011)
37. Gao P, et al. Isolation and identification of C-19 fatty acids with anti-tumor activity from the spores of Ganoderma lucidum (reishi mushroom). Fitoterapia. (2012)
38. Fukuzawa M, et al. Possible involvement of long chain fatty acids in the spores of Ganoderma lucidum (Reishi Houshi) to its anti-tumor activity. Biol Pharm Bull. (2008)
39. Matute RG, et al. Copper and zinc bioaccumulation and bioavailability of Ganoderma lucidum. J Med Food. (2011)
40. Falandysz J Selenium in edible mushrooms. J Environ Sci Health C Environ Carcinog Ecotoxicol Rev. (2008)
41. Positive Effect of Selenium on the Immune Regulation Activity of Ling Zhi or Reishi Medicinal Mushroom, Ganoderma lucidum (W. Curt.: Fr.) P. Karst. (Aphyllophoromycetideae), Proteins In Vitro.
42. Chiu SW, et al. Nutritional value of ganoderma extract and assessment of its genotoxicity and antigenotoxicity using comet assays of mouse lymphocytes. Food Chem Toxicol. (2000)
43. Fatmawati S, Shimizu K, Kondo R Inhibition of aldose reductase in vitro by constituents of Ganoderma lucidum. Planta Med. (2010)
44. Effective Dosage of the Extract of Ganoderma Lucidum in the Treatment of Various Ailments.
45. Tang W, et al. A randomized, double-blind and placebo-controlled study of a Ganoderma lucidum polysaccharide extract in neurasthenia. J Med Food. (2005)
46. Kohguchi M, et al. Immuno-potentiating effects of the antler-shaped fruiting body of Ganoderma lucidum (Rokkaku-Reishi). Biosci Biotechnol Biochem. (2004)
47. Watanabe K, et al. Lucidenic acids-rich extract from antlered form of Ganoderma lucidum enhances TNFα induction in THP-1 monocytic cells possibly via its modulation of MAP kinases p38 and JNK. Biochem Biophys Res Commun. (2011)
48. Nonaka Y, et al. Anti-tumor activities of the antlered form of Ganoderma lucidum in allogeneic and syngeneic tumor-bearing mice. Biosci Biotechnol Biochem. (2006)
49. Min BS, et al. Triterpenes from the spores of Ganoderma lucidum and their inhibitory activity against HIV-1 protease. Chem Pharm Bull (Tokyo). (1998)
50. Wang JL, et al. A new ganoderic acid from Ganoderma lucidum mycelia. J Asian Nat Prod Res. (2010)
51. Hanaoka R, et al. The water-soluble extract from cultured medium of Ganoderma lucidum (Reishi) mycelia (Designated as MAK) ameliorates murine colitis induced by trinitrobenzene sulphonic acid. Scand J Immunol. (2011)
52. Yang XJ, et al. In vitro and in vivo protective effects of proteoglycan isolated from mycelia of Ganoderma lucidum on carbon tetrachloride-induced liver injury. World J Gastroenterol. (2006)
53. Chan WK, et al. Ganoderma lucidum mycelium and spore extracts as natural adjuvants for immunotherapy. J Altern Complement Med. (2005)
54. The Hypnotic and Sedative Actions of the Spores of Ganoderma lucidum (Curt.: Fr.) P. Karst. (Aphyllophoromycetideae) in Mice.
55. Lin YL, et al. Polysaccharide purified from Ganoderma lucidum induced activation and maturation of human monocyte-derived dendritic cells by the NF-kappaB and p38 mitogen-activated protein kinase pathways. J Leukoc Biol. (2005)
56. Hsu HY, et al. Extract of Reishi polysaccharides induces cytokine expression via TLR4-modulated protein kinase signaling pathways. J Immunol. (2004)
57. Shao BM, et al. Immune receptors for polysaccharides from Ganoderma lucidum. Biochem Biophys Res Commun. (2004)
58. Tsai CC, et al. Oligosaccharide and peptidoglycan of Ganoderma lucidum activate the immune response in human mononuclear cells. J Agric Food Chem. (2012)
59. Yu Q, et al. Macrophage Immunomodulatory Activity of a Purified Polysaccharide Isolated from Ganoderma atrum. Phytother Res. (2012)
60. Dudhgaonkar S, Thyagarajan A, Sliva D Suppression of the inflammatory response by triterpenes isolated from the mushroom Ganoderma lucidum. Int Immunopharmacol. (2009)
61. Jiang J, et al. Ganoderma lucidum suppresses growth of breast cancer cells through the inhibition of Akt/NF-kappaB signaling. Nutr Cancer. (2004)
62. Lin CH, et al. GMI, a Ganoderma immunomodulatory protein, down-regulates tumor necrosis factor α-induced expression of matrix metalloproteinase 9 via NF-κB pathway in human alveolar epithelial A549 cells. J Agric Food Chem. (2010)
63. Chen HS, et al. Studies on the immuno-modulating and anti-tumor activities of Ganoderma lucidum (Reishi) polysaccharides. Bioorg Med Chem. (2004)
64. Gao Y, et al. Antitumor activity and underlying mechanisms of ganopoly, the refined polysaccharides extracted from Ganoderma lucidum, in mice. Immunol Invest. (2005)
65. Ganoderma lucidum polysaccharides in human monocytic leukemia cells: from gene expression to network construction.
66. Chung WT, et al. Effect of mycelial culture broth of Ganoderma lucidum on the growth characteristics of human cell lines. J Biosci Bioeng. (2001)
67. Ahmadi K, Riazipour M Effect of Ganoderma lucidum on cytokine release by peritoneal macrophages. Iran J Immunol. (2007)
68. Zhao H, et al. Spore Powder of Ganoderma lucidum Improves Cancer-Related Fatigue in Breast Cancer Patients Undergoing Endocrine Therapy: A Pilot Clinical Trial. Evid Based Complement Alternat Med. (2012)
69. Lin CC, et al. Tumor necrosis factor-alpha induces MMP-9 expression via p42/p44 MAPK, JNK, and nuclear factor-kappaB in A549 cells. Toxicol Appl Pharmacol. (2008)
70. Chen NH, Zhong JJ p53 is important for the anti-invasion of ganoderic acid T in human carcinoma cells. Phytomedicine. (2011)
71. Weng CJ, et al. Lucidenic acid inhibits PMA-induced invasion of human hepatoma cells through inactivating MAPK/ERK signal transduction pathway and reducing binding activities of NF-kappaB and AP-1. Carcinogenesis. (2008)
72. Jiang J, et al. Ganoderic acids suppress growth and invasive behavior of breast cancer cells by modulating AP-1 and NF-kappaB signaling. Int J Mol Med. (2008)
73. Yuen JW, Gohel MD, Ng CF The differential immunological activities of Ganoderma lucidum on human pre-cancerous uroepithelial cells. J Ethnopharmacol. (2011)
74. Adamec J, et al. Development of a new method for improved identification and relative quantification of unknown metabolites in complex samples: determination of a triterpenoid metabolic fingerprint for the in situ characterization of Ganoderma bioactive compounds. J Sep Sci. (2009)
75. Wang X, et al. HPLC method for the determination and pharmacokinetic studies of four triterpenoids in rat plasma after oral administration of Ganoderma lucidum extract. Biomed Chromatogr. (2007)
76. Lee I, et al. Selective cholinesterase inhibition by lanostane triterpenes from fruiting bodies of Ganoderma lucidum. Bioorg Med Chem Lett. (2011)
77. Zhang XQ, et al. Triterpenoids with neurotrophic activity from Ganoderma lucidum. Nat Prod Res. (2011)
78. Cheung WM, et al. Ganoderma extract activates MAP kinases and induces the neuronal differentiation of rat pheochromocytoma PC12 cells. FEBS Lett. (2000)
79. Aguirre Moreno AC, et al. Ganoderma lucidum reduces kainic acid-induced hippocampal neuronal damage via inflammatory cytokines and glial fibrillary acid protein expression. Proc West Pharmacol Soc. (2011)
80. Ding H, et al. Ganoderma lucidum extract protects dopaminergic neurons through inhibiting the production of inflammatory mediators by activated microglia. Sheng Li Xue Bao. (2010)
81. Zhang R, et al. Ganoderma lucidum Protects Dopaminergic Neuron Degeneration through Inhibition of Microglial Activation. Evid Based Complement Alternat Med. (2011)
82. Chronic fatigue syndrome or neurasthenia?.
83. Epidemiological investigation on mental disorders in 7 areas of China.
84. Hickie I, et al. Neurasthenia: prevalence, disability and health care characteristics in the Australian community. Br J Psychiatry. (2002)
85. Parker G, Gladstone G, Chee KT Depression in the planet's largest ethnic group: the Chinese. Am J Psychiatry. (2001)
86. Cui XY, et al. Extract of Ganoderma lucidum prolongs sleep time in rats. J Ethnopharmacol. (2012)
87. Chu QP, et al. Extract of Ganoderma lucidum potentiates pentobarbital-induced sleep via a GABAergic mechanism. Pharmacol Biochem Behav. (2007)
88. Effects of Ganoderma Lucidum Granules on Sedation, Hypnosis and Immune Function in Mice.
89. Honda K, Komoda Y, Inoué S Sleep-promoting effects of Ganoderma extracts in rats: comparison between long-term and acute administrations. Tokyo Ika Shika Daigaku Iyo Kizai Kenkyusho Hokoku. (1988)
90. Su C, Shiao M, Wang C Potentiation of ganodermic acid S on prostaglandin E(1)-induced cyclic AMP elevation in human platelets. Thromb Res. (2000)
91. Su CY, Shiao MS, Wang CT Differential effects of ganodermic acid S on the thromboxane A2-signaling pathways in human platelets. Biochem Pharmacol. (1999)
92. Kwok Y, et al. A prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study of the platelet and global hemostatic effects of Ganoderma lucidum (Ling-Zhi) in healthy volunteers. Anesth Analg. (2005)
93. Seto SW, et al. Novel hypoglycemic effects of Ganoderma lucidum water-extract in obese/diabetic (+db/+db) mice. Phytomedicine. (2009)
94. Berger A, et al. Cholesterol-lowering properties of Ganoderma lucidum in vitro, ex vivo, and in hamsters and minipigs. Lipids Health Dis. (2004)
95. Hajjaj H, et al. Effect of 26-oxygenosterols from Ganoderma lucidum and their activity as cholesterol synthesis inhibitors. Appl Environ Microbiol. (2005)
96. Komoda Y, et al. Ganoderic acid and its derivatives as cholesterol synthesis inhibitors. Chem Pharm Bull (Tokyo). (1989)
97. Kim SD Isolation and structure determination of a cholesterol esterase inhibitor from Ganoderma lucidum. J Microbiol Biotechnol. (2010)
98. Huang Y, Hui DY Metabolic fate of pancreas-derived cholesterol esterase in intestine: an in vitro study using Caco-2 cells. J Lipid Res. (1990)
99. Krause BR, et al. Lipid-lowering effects of WAY-121,898, an inhibitor of pancreatic cholesteryl ester hydrolase. Lipids. (1998)
100. Zheng J, et al. Ganoderma Lucidum Polysaccharides Exert Anti-hyperglycemic Effect on Streptozotocin-induced Diabetic Rats through Affecting β-cells. Comb Chem High Throughput Screen. (2012)
101. Teng BS, et al. Hypoglycemic effect and mechanism of a proteoglycan from ganoderma lucidum on streptozotocin-induced type 2 diabetic rats. Eur Rev Med Pharmacol Sci. (2012)
102. Li F, Zhang Y, Zhong Z Antihyperglycemic effect of ganoderma lucidum polysaccharides on streptozotocin-induced diabetic mice. Int J Mol Sci. (2011)
103. Hsu HY1, et al. Reishi Protein LZ-8 Induces FOXP3(+) Treg Expansion via a CD45-Dependent Signaling Pathway and Alleviates Acute Intestinal Inflammation in Mice. Evid Based Complement Alternat Med. (2013)
104. Hsu HY1, et al. Reishi immuno-modulation protein induces interleukin-2 expression via protein kinase-dependent signaling pathways within human T cells. J Cell Physiol. (2008)
105. Yeh CH1, et al. Polysaccharides PS-G and protein LZ-8 from Reishi (Ganoderma lucidum) exhibit diverse functions in regulating murine macrophages and T lymphocytes. J Agric Food Chem. (2010)
106. Al-Mehdi AB, et al. Intravascular origin of metastasis from the proliferation of endothelium-attached tumor cells: a new model for metastasis. Nat Med. (2000)
107. Fidler IJ Metastasis: guantitative analysis of distribution and fate of tumor embolilabeled with 125 I-5-iodo-2'-deoxyuridine. J Natl Cancer Inst. (1970)
108. Gorelik E, et al. Role of NK cells in the control of metastatic spread and growth of tumor cells in mice. Int J Cancer. (1982)
109. Hanna N The role of natural killer cells in the control of tumor growth and metastasis. Biochim Biophys Acta. (1985)
110. Chen X, et al. Monitoring of immune responses to a herbal immuno-modulator in patients with advanced colorectal cancer. Int Immunopharmacol. (2006)
111. Gao Y, et al. Effects of ganopoly (a Ganoderma lucidum polysaccharide extract) on the immune functions in advanced-stage cancer patients. Immunol Invest. (2003)
112. Huang SQ, Ning ZX Extraction of polysaccharide from Ganoderma lucidum and its immune enhancement activity. Int J Biol Macromol. (2010)
113. Wang G, et al. Enhancement of IL-2 and IFN-gamma expression and NK cells activity involved in the anti-tumor effect of ganoderic acid Me in vivo. Int Immunopharmacol. (2007)
114. Atagi S, et al. Inhibition by fibrin coagulation of lung cancer cell destruction by human interleukin-2-activated killer cells. Jpn J Cancer Res. (1992)
115. Zheng S, et al. Ganoderma lucidum polysaccharides eradicates the blocking effect of fibrinogen on NK cytotoxicity against melanoma cells. Oncol Lett. (2012)
116. Sun LX, et al. Enhanced MHC class I and costimulatory molecules on B16F10 cells by Ganoderma lucidum polysaccharides. J Drug Target. (2012)
117. Tang QJ, et al. Activation of mouse macrophages by the alkali-extracted polysaccharide from spore of Ganoderma lucidum. Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. (2004)
118. Study of Ganoderma Lucidum Polysaccharide on Effects of Cellular Immune Function in mice.
119. Ji Z, et al. Immunomodulation of bone marrow macrophages by GLIS, a proteoglycan fraction from Lingzhi or Reishi medicinal mushroom Ganoderma lucidium (W.Curt.:Fr.) P. Karst. Int J Med Mushrooms. (2011)
120. Zhang Q, Lin Z Study on antitumor activity and mechanism of Ganoderma polysaccharides B. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. (1999)
121. Berovic M, et al. Submerged cultivation of Ganoderma lucidum biomass and immunostimulatory effects of fungal polysaccharides. J Biotechnol. (2003)
122. Batbayar S, Kim MJ, Kim HW Medicinal mushroom Lingzhi or Reishi, Ganoderma lucidum (W.Curt.:Fr.) P. Karst., beta-glucan induces Toll-like receptors and fails to induce inflammatory cytokines in NF-kappaB inhibitor-treated macrophages. Int J Med Mushrooms. (2011)
123. The effects of ganoderma lucidum polysaccharides peptide (GLPP) on the nitric oxide production in mice peritoneal macrophages.
124. Effect of Ganoderma polysaccharides on inositol trisphosphate and diacylglycerol in murine peritoneal macrophages.
125. Effect of ganoderma polysacchrides on PKC activity in murine peritoneal macrophages.
126. You YH, Lin ZB Protective effects of Ganoderma lucidum polysaccharides peptide on injury of macrophages induced by reactive oxygen species. Acta Pharmacol Sin. (2002)
127. Yoshida H, et al. Preferential induction of Th17 cells in vitro and in vivo by Fucogalactan from Ganoderma lucidum (Reishi). Biochem Biophys Res Commun. (2012)
128. Cao LZ, Lin ZB Regulation on maturation and function of dendritic cells by Ganoderma lucidum polysaccharides. Immunol Lett. (2002)
129. Cao LZ, Lin ZB Regulatory effect of Ganoderma lucidum polysaccharides on cytotoxic T-lymphocytes induced by dendritic cells in vitro. Acta Pharmacol Sin. (2003)
130. Lin YL, et al. An immunomodulatory protein, Ling Zhi-8, induced activation and maturation of human monocyte-derived dendritic cells by the NF-kappaB and MAPK pathways. J Leukoc Biol. (2009)
131. Harrington LE, et al. Interleukin 17-producing CD4+ effector T cells develop via a lineage distinct from the T helper type 1 and 2 lineages. Nat Immunol. (2005)
132. Dectin-1 and Dectin-2 in innate immunity against fungi.
133. Sakaguchi S Naturally arising Foxp3-expressing CD25+CD4+ regulatory T cells in immunological tolerance to self and non-self. Nat Immunol. (2005)
134. Levine BD, Stray-Gundersen J "Living high-training low": effect of moderate-altitude acclimatization with low-altitude training on performance. J Appl Physiol. (1997)
135. Shephard RJ Immune changes induced by exercise in an adverse environment. Can J Physiol Pharmacol. (1998)
136. Zhang Y, et al. Effect of Ganoderma lucidum capsules on T lymphocyte subsets in football players on "living high-training low". Br J Sports Med. (2008)
137. Wang YY, et al. Studies on the immuno-modulating and antitumor activities of Ganoderma lucidum (Reishi) polysaccharides: functional and proteomic analyses of a fucose-containing glycoprotein fraction responsible for the activities. Bioorg Med Chem. (2002)
138. Zhang J, et al. Activation of B lymphocytes by GLIS, a bioactive proteoglycan from Ganoderma lucidum. Life Sci. (2002)
139. Lin KI, et al. Reishi polysaccharides induce immunoglobulin production through the TLR4/TLR2-mediated induction of transcription factor Blimp-1. J Biol Chem. (2006)
140. Pasare C, Medzhitov R Control of B-cell responses by Toll-like receptors. Nature. (2005)
141. Jung K, Kim IH, Han D Effect of medicinal plant extracts on forced swimming capacity in mice. J Ethnopharmacol. (2004)
142. Fujita R, et al. Anti-androgenic activities of Ganoderma lucidum. J Ethnopharmacol. (2005)
143. The effect of strain, growth stage, and cultivating condition of Ganoderma lucidum on 5α-reductase inhibition.
144. Liu J, et al. Anti-androgen effects of extracts and compounds from Ganoderma lucidum. Chem Biodivers. (2009)
145. Liu J, et al. The anti-androgen effect of ganoderol B isolated from the fruiting body of Ganoderma lucidum. Bioorg Med Chem. (2007)
146. Liu J, et al. Ganoderic acid DM: anti-androgenic osteoclastogenesis inhibitor. Bioorg Med Chem Lett. (2009)
147. Nahata A, Dixit VK Ganoderma lucidum is an inhibitor of testosterone-induced prostatic hyperplasia in rats. Andrologia. (2012)
148. Noguchi M, et al. Randomized clinical trial of an ethanol extract of Ganoderma lucidum in men with lower urinary tract symptoms. Asian J Androl. (2008)
149. Jiang J, Slivova V, Sliva D Ganoderma lucidum inhibits proliferation of human breast cancer cells by down-regulation of estrogen receptor and NF-kappaB signaling. Int J Oncol. (2006)
150. Fatmawati S, Shimizu K, Kondo R Ganoderol B: a potent α-glucosidase inhibitor isolated from the fruiting body of Ganoderma lucidum. Phytomedicine. (2011)
151. Does aldose reductase have a role in the development of the ocular complications of diabetes?.
152. Fatmawati S, et al. The inhibitory effect on aldose reductase by an extract of Ganoderma lucidum. Phytother Res. (2009)
153. Hikino H, et al. Isolation and hypoglycemic activity of ganoderans A and B, glycans of Ganoderma lucidum fruit bodies. Planta Med. (1985)
154. Hikino H, et al. Mechanisms of hypoglycemic activity of ganoderan B: a glycan of Ganoderma lucidum fruit bodies. Planta Med. (1989)
155. Glycan structures of ganoderans b and c, hypoglycemic glycans of ganoderma lucidum fruit bodies.
156. Zhang HN, Lin ZB Hypoglycemic effect of Ganoderma lucidum polysaccharides. Acta Pharmacol Sin. (2004)
157. Yang Q, et al. HPLC analysis of Ganoderma lucidum polysaccharides and its effect on antioxidant enzymes activity and Bax, Bcl-2 expression. Int J Biol Macromol. (2010)
158. Zhang HN, et al. In vitro and in vivo protective effect of Ganoderma lucidum polysaccharides on alloxan-induced pancreatic islets damage. Life Sci. (2003)
159. Teng BS, et al. A protein tyrosine phosphatase 1B activity inhibitor from the fruiting bodies of Ganoderma lucidum (Fr.) Karst and its hypoglycemic potency on streptozotocin-induced type 2 diabetic mice. J Agric Food Chem. (2011)
160. Wang CD, et al. Effect of a novel proteoglycan PTP1B inhibitor from Ganoderma lucidum on the amelioration of hyperglycaemia and dyslipidaemia in db/db mice. Br J Nutr. (2012)
161. Thyagarajan-Sahu A, Lane B, Sliva D ReishiMax, mushroom based dietary supplement, inhibits adipocyte differentiation, stimulates glucose uptake and activates AMPK. BMC Complement Altern Med. (2011)
162. Xue H, et al. Effect of Ganoderma lucidum polysaccharides on hemodynamic and antioxidation in T2DM rats. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. (2010)
163. Grienke U, et al. Pharmacophore-based discovery of FXR-agonists. Part II: identification of bioactive triterpenes from Ganoderma lucidum. Bioorg Med Chem. (2011)
164. Pellicciari R, Costantino G, Fiorucci S Farnesoid X receptor: from structure to potential clinical applications. J Med Chem. (2005)
165. Chu TT, et al. Study of potential cardioprotective effects of Ganoderma lucidum (Lingzhi): results of a controlled human intervention trial. Br J Nutr. (2012)
166. A Phase I/II Study of Ling Zhi Mushroom Ganoderma lucidum (W.Curt.:Fr.)Lloyd (Aphyllophoromycetideae) Extract in Patients with Type II Diabetes Mellitus.
167. Tie L, et al. Ganoderma lucidum polysaccharide accelerates refractory wound healing by inhibition of mitochondrial oxidative stress in type 1 diabetes. Cell Physiol Biochem. (2012)
168. He CY, et al. Effect of polysaccharides from Ganoderma lucidum on streptozotocin-induced diabetic nephropathy in mice. J Asian Nat Prod Res. (2006)
169. Kino K, et al. An immunomodulating protein, Ling Zhi-8 (LZ-8) prevents insulitis in non-obese diabetic mice. Diabetologia. (1990)
170. Jin H, et al. Protective effects of Ganoderma lucidum spore on cadmium hepatotoxicity in mice. Food Chem Toxicol. (2012)
171. Shi Y, et al. Hepatoprotective effects of Ganoderma lucidum peptides against D-galactosamine-induced liver injury in mice. J Ethnopharmacol. (2008)
172. Sudheesh NP, et al. Ganoderma lucidum protects liver mitochondrial oxidative stress and improves the activity of electron transport chain in carbon tetrachloride intoxicated rats. Hepatol Res. (2012)
173. Lakshmi B, et al. Antimutagenic activity of methanolic extract of Ganoderma lucidum and its effect on hepatic damage caused by benzo{a}pyrene. J Ethnopharmacol. (2006)
174. Zhang GL, et al. Hepatoprotective role of Ganoderma lucidum polysaccharide against BCG-induced immune liver injury in mice. World J Gastroenterol. (2002)
175. Aydin S, et al. Effects of Ganoderma lucidum on obstructive jaundice-induced oxidative stress. Asian J Surg. (2010)
176. Wu YW, Fang HL, Lin WC Post-treatment of Ganoderma lucidum reduced liver fibrosis induced by thioacetamide in mice. Phytother Res. (2010)
177. Weng CJ, et al. Inhibitory effects of ganoderma lucidum on tumorigenesis and metastasis of human hepatoma cells in cells and animal models. J Agric Food Chem. (2009)
178. Liu YW, et al. Evaluation of antiproliferative activities and action mechanisms of extracts from two species of Ganoderma on tumor cell lines. J Agric Food Chem. (2009)
179. Li YQ, Wang SF Anti-hepatitis B activities of ganoderic acid from Ganoderma lucidum. Biotechnol Lett. (2006)
180. Li Y, et al. Anti-hepatitis activities in the broth of Ganoderma lucidum supplemented with a Chinese herbal medicine. Am J Chin Med. (2006)
181. A Phase I/II Study of a Ganoderma lucidum (Curt.: Fr.) P. Karst. (Ling Zhi, Reishi Mushroom) Extract in Patients with Chronic Hepatitis В.
182. Quantitative determination of the representative triterpenoids in the extracts of Ganoderma lucidum with different growth stages using high-performance liquid chromatography for evaluation of their 5α-reductase inhibitory properties.
183. Bao PP, et al. Ginseng and Ganoderma lucidum Use after Breast Cancer Diagnosis and Quality of Life: A Report from the Shanghai Breast Cancer Survival Study. PLoS One. (2012)
184. Global Marketing of Medicinal Ling Zhi Mushroom Ganoderma lucidum (W.Curt.:Fr.) Lloyd (Aphyllophoromycetideae) Products and Safety Concerns.
185. Tomasi S, et al. Cytotoxic activity of methanol extracts from Basidiomycete mushrooms on murine cancer cell lines. Pharmazie. (2004)
186. Kim KC, et al. Enhanced induction of mitochondrial damage and apoptosis in human leukemia HL-60 cells by the Ganoderma lucidum and Duchesnea chrysantha extracts. Cancer Lett. (2007)
187. Müller CI, et al. Ganoderma lucidum causes apoptosis in leukemia, lymphoma and multiple myeloma cells. Leuk Res. (2006)
188. Shang D, et al. Preparation, characterization, and antiproliferative activities of the Se-containing polysaccharide SeGLP-2B-1 from Se-enriched Ganoderma lucidum. J Agric Food Chem. (2009)
189. Min BS, et al. Triterpenes from the spores of Ganoderma lucidum and their cytotoxicity against meth-A and LLC tumor cells. Chem Pharm Bull (Tokyo). (2000)
190. Tang W, et al. Ganoderic acid T from Ganoderma lucidum mycelia induces mitochondria mediated apoptosis in lung cancer cells. Life Sci. (2006)
191. Cao QZ, Lin ZB Ganoderma lucidum polysaccharides peptide inhibits the growth of vascular endothelial cell and the induction of VEGF in human lung cancer cell. Life Sci. (2006)
192. Cao QZ, Lin SQ, Wang SZ Effect of Ganoderma lucidum polysaccharides peptide on invasion of human lung carcinoma cells in vitro. Beijing Da Xue Xue Bao. (2007)
193. Sadava D, et al. Effect of Ganoderma on drug-sensitive and multidrug-resistant small-cell lung carcinoma cells. Cancer Lett. (2009)
194. Liu X, et al. Antitumor activity of the sporoderm-broken germinating spores of Ganoderma lucidum. Cancer Lett. (2002)
195. Gao JJ, et al. New triterpene aldehydes, lucialdehydes A-C, from Ganoderma lucidum and their cytotoxicity against murine and human tumor cells. Chem Pharm Bull (Tokyo). (2002)
196. Lin SB, et al. Triterpene-enriched extracts from Ganoderma lucidum inhibit growth of hepatoma cells via suppressing protein kinase C, activating mitogen-activated protein kinases and G2-phase cell cycle arrest. Life Sci. (2003)
197. Ganoderma lucidum inhibits tumour cell proliferation and induces tumour cell death.
198. Tumour cell adhesion and integrin expression affected by Ganoderma lucidum.
199. Jiang J, et al. Ganoderma lucidum inhibits proliferation and induces apoptosis in human prostate cancer cells PC-3. Int J Oncol. (2004)
200. Evans S, et al. The effect of a novel botanical agent TBS-101 on invasive prostate cancer in animal models. Anticancer Res. (2009)
201. Lu QY, et al. Ganoderma lucidum extracts inhibit growth and induce actin polymerization in bladder cancer cells in vitro. Cancer Lett. (2004)
202. Yuen JW, Gohel MD The dual roles of Ganoderma antioxidants on urothelial cell DNA under carcinogenic attack. J Ethnopharmacol. (2008)
203. Hong KJ, et al. Effects of Ganoderma lucidum on apoptotic and anti-inflammatory function in HT-29 human colonic carcinoma cells. Phytother Res. (2004)
204. Xie JT, et al. Ganoderma lucidum extract inhibits proliferation of SW 480 human colorectal cancer cells. Exp Oncol. (2006)
205. Miyazaki T, Nishijima M Studies on fungal polysaccharides. XXVII. Structural examination of a water-soluble, antitumor polysaccharide of Ganoderma lucidum. Chem Pharm Bull (Tokyo). (1981)
206. Studies on Antineoplastic Components of Korean Basidiomycetes Mycelial Culture and an Antineoplastic Component of Ganoderma lucidum.
207. Anti-androgenic activities of the triterpenoids fraction of Ganoderma lucidum.
208. Yun TK Update from Asia. Asian studies on cancer chemoprevention. Ann N Y Acad Sci. (1999)
209. Kimura Y, Taniguchi M, Baba K Antitumor and antimetastatic effects on liver of triterpenoid fractions of Ganoderma lucidum: mechanism of action and isolation of an active substance. Anticancer Res. (2002)
210. Antitumour activity of Ganoderma lucidum, an edible mushroom, on intraperitoneally implanted lewis lung carcinoma in synergenic mice.
211. Lu H, et al. Prevention of the development of preneoplastic lesions, aberrant crypt foci, by a water-soluble extract from cultured medium of Ganoderma lucidum (Rei-shi) mycelia in male F344 rats. Oncol Rep. (2001)
212. Lu H, et al. A water-soluble extract from cultured medium of Ganoderma lucidum (Rei-shi) mycelia suppresses azoxymethane-induction of colon cancers in male F344 rats. Oncol Rep. (2003)
213. Chen WY, et al. Effect of Reishi polysaccharides on human stem/progenitor cells. Bioorg Med Chem. (2010)
214. Cao QZ, Lin ZB Antitumor and anti-angiogenic activity of Ganoderma lucidum polysaccharides peptide. Acta Pharmacol Sin. (2004)
215. Miura T, et al. Isoflavone aglycon produced by culture of soybean extracts with basidiomycetes and its anti-angiogenic activity. Biosci Biotechnol Biochem. (2002)
216. Oka S, et al. A water-soluble extract from culture medium of Ganoderma lucidum mycelia suppresses the development of colorectal adenomas. Hiroshima J Med Sci. (2010)
217. A Randomized, Placebo-Controlled, Multicenter Study of Ganoderma lucidum (W.Curt.:Fr.) Lloyd (Aphyllophoromycetideae) Polysaccharides (Ganopoly®) in Patients with Advanced Lung Cancer.
218. Chien CC, et al. Effects on tyrosinase activity by the extracts of Ganoderma lucidum and related mushrooms. Mycopathologia. (2008)
219. Ghafar MA, et al. Regression of prostate cancer following administration of Genistein Combined Polysaccharide (GCP), a nutritional supplement: a case report. J Altern Complement Med. (2002)
220. deVere White RW, et al. Effects of a genistein-rich extract on PSA levels in men with a history of prostate cancer. Urology. (2004)
221. Yoon SY, et al. Antimicrobial activity of Ganoderma lucidum extract alone and in combination with some antibiotics. Arch Pharm Res. (1994)
222. Wachtel-Galor S, Tomlinson B, Benzie IF Ganoderma lucidum ("Lingzhi"), a Chinese medicinal mushroom: biomarker responses in a controlled human supplementation study. Br J Nutr. (2004)
223. Wanmuang H, et al. Fatal fulminant hepatitis associated with Ganoderma lucidum (Lingzhi) mushroom powder. J Med Assoc Thai. (2007)
224. Yuen MF, et al. Hepatotoxicity due to a formulation of Ganoderma lucidum (lingzhi). J Hepatol. (2004)

 

#reishimantarı #kırmızıreishimantarı #ganodermalucidum #kanser#reishimantarıkansertedavisi #resihimantarıfaydaları #reishimantarızararları#reishimantarıkansersonuçları