Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 
Ganoderma Lucidum ve Prostat büyümesi / kanser
 
Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen iç organ kanseri ve tüm dünyada en sık görülen ikinci kanser türüdür. Yaklaşık olarak her 6 erkekten birinin prostat kanserine yakalanacağı ve her 38 erkekten birinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybedeceği tahmin edilmektedir. Tüm dünyada her yıl 899.000 yeni prostat kanseri saptanmakta ve 258.000 kişi prostat kanseri nedeniyle kaybedilmektedir. 2030’lu yıllara gelindiğinde ise yılda 1.700.000 yeni prostat kanseri vakası görüleceği ve 499.000 hastanın prostat kanseri nedeniyle hayatını kaybedeceği öngörülmektedir. Ancak PSA (prostat spesifik antijen) testi ile prostat kanserinin erken tanısı olasıdır.
 
Prostat kanseri teşhisi
Prostat kanseri genellikle ileri evrelere kadar belirti vermeyebilir. Çoğu zaman, kandan bakılan PSA testindeki yükselmeyle veya Rektal muayene ile saptanıyor. Rektal muayenede ürolog prostatın dış yüzeyinde tümör açısından şüpheli herhangi bir sertlik ya da düzensizlik olup olmadığını kontrol eder. Prostat kanseri teşhis edilen hastaların yüzde 25’inde PSA düzeyi normal sınırlarda olmasına rağmen teşhis parmakla muayenede saptanan sertlik ve düzensizlikle konulur. Bu nedenle 40 yaşından sonra her erkeğin yılda bir kez üroloji doktoruna gitmesi lazım.
 
PSA Testi
PSA erkeklerde prostat bezinden salınan ve spermin sıvılaşmasını sağlayan bir enzimdir. Esas olarak, prostatın kanallarını döşeyen ve içini oluşturan hücrelerden salgılanır. Psa büyük ölçüde prostata özgü bir enzimdir ancak çok düşük miktarlarda pankreas ve tükürük bezlerinden de salgılanır. PSA’ nın spermdeki konsantrasyonu kandaki seviyesinin milyon katı kadardır. Kanda yükselmesi prostat kanseri açısından önemlidir, ancak PSA yükselmesi sadece prostat kanserine özgü değildir. Prostatın iyi huylu büyümelerinde, prostat iltihaplarında da PSA yükselebilmektedir.
 
Prostat kanserinin belirtileri
Prostat kanseri oldukça sinsi seyredebilmektedir. Hastalık hiçbir belirti vermeyeceği gibi, hastalar; idrar yapma ile ilgili problemler, menide veya idrarda kan, ve sırt, bel, kalça ve uyluk ağrıları ile başvurabilirler. İdrar yapma ile ilgili problemler; idrar yapamama, idrar yapmaya başlama ya da durdurmada zorlanma, sık sık idrara çıkma, geceleri idrara çıkma, idrar akımında zayıflama, kesik kesik zorlanarak idrar yapma, ağrılı idrar yapma şeklinde olabilir. Bu belirtiler kanser dışı nedenlere (prostat büyümesi, enfeksiyon gibi) de bağlı olabilir. Prostat kanseri oldukça sinsi seyredebilir ve erken evrelerde hiç bir belirti vermeyebilir, bu yüzden oldukça sinsi seyredebilir. Amerika Birleşik Devletlerinde trafik kazasında ölen 40 yaşındaki kişilere yapılan otopsilerde prostat kanseri saptanmıştır.
 
Ganoderma Lucidumun Prostat Üzerine Etkisi
Fujita et.al. 2005, testosteronun 5alfa-redüktaz inhibisyonu yoluyla dihidrotestosterona metabolizması üzerine Ganoderma ekstraktlarına güçlü bir müdahale bulmuştur. Dihidrotestosteronun biyolojik aktivitesi testosterondan 2 kat daha yüksektir ve reseptör bağlanma kapasitesi testosteronun 5 katına sahiptir. Yazarlar "Ganoderma lucidum'un benign prostat hiperplazisinin (BPH) tedavisinde yararlı bir bileşen olabileceği" sonucuna varmışlardır. Sliva D. ve diğerleri. 2003, bir dizi yayında, malign kanser hücrelerinin metastazını sınırlayan veya hatta önleyen, tümör hücrelerinin yayılımını ve migrasyonunu inhibe ettiğini açık bir şekilde gösterildiği akciğer ve prostat kanserinde olası bir Ganoderma kullanımını tarif etmiştir.

 

Jiang ve ark. 2004, Ganoderma'nın prostat kanseri hücrelerinin büyümesini önlediğini ve karmaşık bir biyokimyasal ve moleküler etkileşim sistemi yoluyla habis hücrelerin hücre ölümüne neden olduğunu öğrendi. Ganoderma'nın "kanserin önlenmesi ve tedavisinde potansiyel terapötik kullanıma" sahip olduğu sonucuna varmışlardır. Liu ve ark. 2006, göze çarpan 5alfareduktaz önleme faaliyetleri gösteren iki triterpenoid, ganoderik asit izole etti.