Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DNA damaging potential of Ganoderma lucidum extracts

Ganoderma lucidum özlerinin DNA hasar potansiyeli

J Ethnopharmacol. 2018 Feb 6;217:83-88. doi: 10.1016/j.jep.2018.02.005. [Epub ahead of print]

Gurovic MSV1Viceconte FR2Pereyra MT3Bidegain MA4Cubitto MA5.

İşte taptaze bir makale daha. Ganoderma Lucidum'un zararlı etkilerini ortaya koyan bir makale arayışlarım vardı. Başlığa bakarak tam da buldum derken sonuç bölümünden de anlaşılacağı gibi yine Ganoderma Lucidum'un gücünü ortaya koyan bir makale olmuş.

ETNOFARMAKOLOJİK İLİŞKİ:

Ganoderma lucidum (Lingzhi veya Reishi), Asya ülkelerinde çok çeşitli hastalıkları tedavi etmek ve yaşam süresini uzatmak için tarihsel olarak kullanılan bir tıbbi mantardır. Son yıllarda, Ganoderma lucidum uluslararası kanser tedavisi tedavisinde etkili bir yardımcı olarak kabul edilmiştir. Aktif bileşenler arasında en yeni araştırmalar polisakkaritlerin, kemo ve radyoterapinin toksisitesinden kurtulmayı destekleyen bağışıklık tepkisini modüle ederken, triterpenlerin, esas olarak gen ekspresyonunu değiştirerek, tümöral hücrelere sitotoksik olduğunu göstermektedir. Ganoderma lucidum'un kanser tedavisinde etkinliğine dair bu kanıtın ötesinde, bu ekstrelerin mevcut antitümöral ilaçlara göre aynı etki mekanizmalarını kullanıp kullanmadığı henüz anlaşılmamıştır.

ÇALIŞMANIN AMACI:

Bu çalışmada, Ganoderma lucidum ekstraktlarının DNA hasar potansiyeli, bir DNA interkalasyon maddesi olan doksorubisin kullanılarak pozitif bir kontrol olarak β-galaktosidaz biyokimyasal profaj indüksiyon analizi (BIA) ile test edildi. Bu tahlil geleneksel olarak mikrobik metabolitleri antitümoral ajanlara taramak için kullanılmıştır. Burada, bu bakteriyel deneyi ilk kez bitkisel ilaçların DNA hasarını değerlendirmek için kullandık.

SONUÇLAR:

Bir biyo-güdümlü deneyden sonra, sadece bir C16 ve C18: 1 yağ asitleri karışımını içeren Ganoderma lucidum'un saflaştırılmış bir fraksiyonu, DNA ile doğrudan etkileşime atfedilemeyen zayıf bir aktivite uyguladı. Aynı konsantrasyonlarda, doksorubisin için gözlemlenen indüksiyon açıkça karşıt idi.

GÖRÜŞLER:

Mikro BIA testi, Ganoderma lucidum özleri ve doksorubisin arasındaki hücresel etkilerdeki farklılıkları göstermek için başarıyla kullanılabilir. Bu sonuçlar Ganoderma lucidum özlerinin zayıf DNA hasar potansiyeli gösterdiğini gösterdi. DNA hasarı yaşlanmayı ve kanseri desteklediğinden, sonuçlarımız bu mantarın hayatı uzatmak için geleneksel kullanımını desteklemektedir.