obezite

 • GANODERMA LUCİDUM:OBEZİTE TEDAVİSİNDE YENİ BİR PREBİYOTİK

  GANODERMA LUCİDUM:OBEZİTE TEDAVİSİNDE YENİ BİR PREBİYOTİK
  Obezite Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır ve günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır.


  Obezite, düşük-yoğunluklu kronik enflamasyon ve bağırsak disbiyosizi (bağırsak florası yani mikrobiotasındaki dengenin bozulması) ile ilişkilidir. Dolayısıyla bu önemli sağlık sorunu ile mücadelede, önemli ve etkili yöntemlerden biri de bağırsak mikrobiotasının düzenlenmesidir.
  Bu konuda Nature Reviews Gastroenterologgy & Hepatology dergisinde 18.08.2015 tarihinde yayınlanan bir yazı dikkat çekmektedir. Bu yazıda, yapılan bir araştırmanın sonuçları duyurulmaktadır:


  Ganoderma lucidum(Kırmızı reishi ) mantarı sulu ekstraktının, sağladığı prebiyotik etki ile bağırsak mikrobiotasını düzenleyerek obeziteyi azaltabileceği gösterilmiştir.
  Bağırsak sağlığının genel sağlık durumunu doğrudan etkilediği artık bilinen bir gerçektir. Bu nedenle bağırsak sağlığının korunması sağlığımız açısından son derece önemlidir.
  Ganoderma lucidum (Kırmızı reishi )mantarı, sağladığı prebiyotik etki ile bağırsak mikrobiotasını düzenlemede kullanılabilir.
  Obezite, birçok hastalığa zemin hazırlayan bir sağlık sorunudur. Önlenmesi, birçok hastalığın önlenmesinde de yararlı olacaktır.
  Ganoderma Lucidum (Kırmızı reishi )mantarı, bağırsak mikrobiotasını düzenleyerek obezitenin tedavisinde kullanılabilir.


  Bu sonuçlar, yukarıdaki dergide duyurulan ve Chang ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen, Ganoderma lucidum mantarının obezlerde etkileri ile ilgisi araştırmada ortaya çıkmıştır(1). Bu araştırmada Ganoderma lucidum (Kırmızı Reishi) mantarının sulu ekstraktının kullanılması ile vücut ağırlığında, enflamasyon ve insülin direncinde azalma olduğu görülmüştür. Veriler, ekstrakt kullanımının bağırsak mikrobiotasındaki disbiyosizi ortadan kaldırmasının yanı sıra bağırsak geçirgenliğini düzenlemek ve metabolik endotoksemiyi azaltmak yönünde etkilerini göstermiştir.


  Sonuç olarak, Ganoderma lucidum (Kırmızı Reishi) mantarı ve onun içeriğindeki yüksek molekül ağırlıklı polisakkaritlerin, obezlerdeki bağırsak disbiyosizi (denge bozulmasını) ve obeziteye bağlı metabolizma problemlerini önleyebilecek prebiyotik ajanlar olarak kullanılabileceği ifade edilmiştir.

 • Kırmızı Reıshı Mantarı(Ganoderma Lucidum)'nın Kas ve Kemik Sistemine Etkileri:

  Kırmızı Reıshı Mantarı(Ganoderma Lucidum)'nın Kas ve Kemik Sistemine Etkileri:


  Kırmızı Reıshı Mantarı(Ganoderma Lucidum)nın düzenli kullanımı, tendon ve kemiklerin doğal olarak güçlenmesinde etkilidir. İleri yaşlarda görülen kas ve kemik erimesi gibi istenmeyen semptomların önlenmesinde veya başlayan erimenin hızının azaltılmasında etkilidir. İçinde bulunan Adenosin maddesini kas gevşetici etkisi nedeni ile Kas sisteminde oluşabilecek travmalar sonrasında tedavi edici olarak yararlanılabilir. Romatizmal hastalıklarda, diğer tedaviler ile birlikte kullanılırsa tedaviye yardımcı olmaktadır. Yukarıdaki etkilerinin yanı sıra anti bakteriyel, antiviral, anti ülser, antialerjik, antidepresant, antioksidan, ağrı kesici, ateş düşürücü, yaşlanmayı geciktirici, kalp, beyin karaciğer ve akciğer koruyucusu olmasının yanında, hastalıklara direnci artırmakta, Alzheimer, anoreksiya, akne, adet düzensizliği, astım, bronşit, depresyon, epilepsi, hemoroit, hepatit, katarakt, obezite, gut, nezle, rinit, romatizma, retinal pigment dejenerasyonu, saç dökülmesi, nefrit gibi birçok hastalığın tedavisinde etkili olduğu belirtilmektedir.

 • Reishi Mantarı Obezite için bir çare midir?

  Reishi Mantarı Obezite için bir çare midir?

   

  Mantar özütü, bağırsaktaki bakteri kompozisyonunu değiştirebilir!
  BBC News, "Çin tıbbında yüzyıllardır kullanılan bir mantar, hayvanlarda kilo vermeyi azalttı" diyor.
  Ganoderma lucidum mantarından (daha yaygın olarak "reishi" olarak anılır) bir ekleme, farelerin sindirim sistemi içindeki bakterileri görünüşte değiştirerek kilo alımının hızını yavaşlattı.
  Bu çalışmada, araştırmacılar obezitenin önlenmesinde reishi'nin etkili olup olmadığını görmek istediler. Sekiz hafta boyunca farelere reishi veya plasebo ve normal diyet veya yüksek yağlı bir diyet verdiler. Yüksek yağlı diyetteki tüm fareler çok fazla ağırlık ve vücut yağı aldı, ancak reishi verilenler çok fazla kilo veya vücut yağı almadı. Reishi takviyesinin normal bir diyetle beslenen fareler üzerinde bir etkisi yoktu. Reishi takviyesi, bağırsaktaki "iyi" bakteri sayısını arttırarak ve iltihaplanmayı azaltarak işe yaradı. Bazı çalışmalar, kronik iltihaplanma ve bağırsakta artan sayıda "kötü" bakteri insanda obezite ile bağlantılı olduğunu ileri sürmüştür.
  İnsanlarda yapılan randomize kontrollü çalışmaların güvenli ve etkili olup olmadığı araştırılmalıdır.
  Olsa bile, obezite ile mücadele etmenin yararlı olacağı olası değildir; Dengeli bir diyet yemeniz ve bol egzersiz yapmanız gerekir. Ne yazık ki, bildiğimiz kadarıyla, sihirli bir şekilde kilo vermenizi sağlayacak tek bir süper yiyecek diye bir şey yoktur.

  Hikaye nereden geldi?

  Çalışma Chang Gung Üniversitesi'nden ve Tayvan'daki diğer enstitülerden, ABD'de Pasifik Üniversitesi ve Rockefeller Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi. Tayvan Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ve Tayvan'daki Chang Gung Memorial Hastanesi tarafından finanse edildi. Yazarlardan ikisi, Ganoderma lucidum ürünlerini üreten bir şirket olan Chang Gung Biotechnology'de mali menfaate sahipler. Diğer yazarlar çıkar çatışması ilan ettiler. Çalışma, hakemli bilim dergisi Nature Communications'da yayınlandı. BBC ve Mail Online çalışmayı doğru bir şekilde rapor ettiler ve mikrobiyolog Profesör Colin Hill'den uzman yorumu aldılar.

  Bu nasıl bir araştırma?

  Bu fareler üzerinde yapılan bir laboratuar çalışmasıydı. Araştırmacılar, reishi'nin vücut ağırlığı ve obezite üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığını anlamayı amaçladı.
  Çin tıbbı binlerce yıldır çeşitli koşulları tedavi etmek için bir dizi farklı mantar kullandı. Bunlardan birine reishi ya da Ganoderma lucidum denir ve sağlık ve ömrü artırdığı düşünülmektedir. Bazı araştırmalar bağışıklık sistemine faydalı olduğunu ileri sürdüğü için olası bir kanser tedavisi olarak da test edilmiştir. Bununla birlikte, yakın tarihli bir Cochrane sistematik derlemesinde, bu bölgede geniş ve yüksek kaliteli rastgele kontrollü çalışmaların olmamasının altı çizildiğinden, kansere karşı etki belirsizliğini koruyor.
  Cochrane'in Ganoderma lucidum incelemesinde, tip 2 diyabetlilerde kan basıncı veya kolestrol gibi kardiyovasküler risk faktörlerini iyileştirmek için benzer sağlam bir çalışma eksikliği bulundu.
  Bazı araştırmalar obezitenin kronik iltihaplanma ile bağlantılı olduğunu ve Ganoderma lucidum'un bağışıklık sisteminde bir iyileşme ile bağlantılı olduğunu ileri sürdü, bu nedenle araştırmacılar Ganoderma lucidum'un farelerde obezite üzerinde bir etkisinin olup olmadığını değerlendirmek istiyorlardı.
  Bu tür bir hayvan araştırması, belirli bir tedavinin umut verici olup olmadığını ve biyolojik etkilerini araştırıp araştırmadığını belirlemede yararlıdır çünkü diyetleri ve yaşam koşulları sıkı bir şekilde kontrol edilen ve doğrudan karşılaştırılmalarına izin veren birkaç farklı grup olabilir. Bir tedavi bu aşamada umut verici görünüyorsa ve güvenli görünüyorsa, genellikle primatlardaki denemelere geçilir; bu, bir tedavinin insanlarda daha fazla çalışıp çalışmayacağını gösterir; çünkü bunlar farelerden daha fazla bize benzemektedir. Eğer tedavinin hayvan çalışmalarında yeterince güvenli ve etkin olduğu görülürse, insan klinik denemeleri takip eder.

   

  Araştırma ne dahil oldu?

  Araştırmacılar fareleri altı gruba ayırdılar ve sekiz hafta boyunca yüksek yağlı bir diyet veya normal bir "chow" diyeti beslediler. Her grup ya suda ya da sadece suda (kontrol olarak) farklı miktarlarda Ganoderma lucidum ekstresi ekine sahipti. Sonra ağırlıkları, vücut yağları ve insülin direnci karşılaştırıldı.
  Her farenin yediği yiyecek miktarı, gıdalardan çıkarılan enerjiyi ölçerek, gıdalardan çıkarılan enerji miktarı ölçülmüştür.
  Son olarak, araştırmacılar, etkilerin bağırsaktaki bakterilerle ilişkili olabileceğini düşündükçe, etkiler bu yolla geçilebileceği takdirde ("yatay olarak bulaştırılmış") Ganoderma lucidum takviyeli farelerin dışkılarından etkilenmeyecek eklere ihtiyaç duymadan dışkıyı naklettiler.

  Temel sonuçlar neydi?

  Ganoderma lucidum takviyesi, yüksek yağlı bir diyetle beslenen farelerde kilo alımı ve yağ birikim miktarını azalttı. En fazla kilo artışı, kontrol verilen farelerde (yaklaşık 18g) ve en yüksek dozda Ganoderma lucidum (yaklaşık 12g) verilen farelerde en az kilo artışı olarak görüldü. Bu, her gruba aynı miktarda yiyecek yiyip aynı miktarda enerji (dışkıda bırakılan enerjiyi ölçerek) çıkarmaya rağmen.
  Ganoderma lucidum takviyesinin, normal bir diyetle beslenen fareler üzerinde herhangi bir etkisi yoktu; her iki grup da yaklaşık 4 gr kazanıyordu.
  Yüksek yağlı bir diyetle beslenen farelerde iltihap işaretleri arttı, ancak bu Ganoderma lucidum tarafından azaltıldı.
  Ganoderma lucidum ayrıca yüksek yağlı bir diyetle beslenen farelerde insülin direncini azalttı.
  Ganoderma lucidum, yüksek yağlı diyetle beslenen farelerde bağırsak bakterilerinde bir dengesizliği tersine çevirerek "iyi" bakteri sayısını artırdı. Bu etki ayrıca, Ganoderma lucidum ile beslenen farelerin dışkılarının, takviye verilmeyen farelere aktarılmasıyla elde edildi. Bu, etkinin bağırsak bakterilerine bağlı olabileceği ihtimalini destekledi.

  Araştırmacılar sonuçları nasıl yorumladılar?

  Araştırmacılar, yüksek yağlı diyetle beslenen farelerde, Ganoderma lucidum su özütünün obeziteyi ve iltihaplanmayı azalttığı sonucuna vardı. Bunun, bu bağırsak bakterilerini (dışkı örnekleri yoluyla) diğer farelere naklettikleri zaman etkilerin çoğaltılmasıyla kanıtlandığı gibi, bağırsak bakterilerindeki değişikliklerden kaynaklanabileceğini söylediler.

  Sonuç

   

  Yüksek yağlı bir diyet yapan farelerde Ganoderma lucidum'un bu çalışması, bunun kilo ve yağ artışını azaltmasına, iltihaplanmayı azaltmasına ve bağırsaktaki "iyi" bağırsak bakterilerinin seviyelerini geliştirmesine yardımcı olabileceğini buldu. Ayrıca insülin direnci riskini azalttığı ortaya çıktı. Ganoderma lucidum'un normal bir diyetle beslenen fareler için belirgin bir etkisi olduğu görülmedi.
  Bu çalışmanın sonuçları, ekstrakt için olası bir kullanımı önermektedir ancak insanlardaki randomize kontrollü çalışmalara, kilo vermeyi önleme güvenliği ve etkinliği belirlenmesi gereklidir. Aynı şey, Ganoderma lucidum'un halihazırda geliştirdiği düşünülen diğer koşullar için de geçerlidir.
  Her iki durumda da, yüksek folik bir diyet yemenin, bu farelerde artmış kilo verme ve vücut yağının nedeni olduğu açıktır. Mantar özütünün insanlarda kilo alımını önlemeye yardımcı olduğu bulunsa bile, yağda çok yüksek bir diyet önlemek için sağlıklı olması muhtemeldir. Bol miktarda meyve ve sebze içeren dengeli bir diyet yemek ve kabiliyetinize göre düzenli egzersiz yaparak obezite ile mücadele etmenin en iyi yoludur.
  Bir şeyin "doğal" olması güvenli olduğu anlamına gelmez. Takviyeler kanın inceltilmesine neden olabilir, bu da yüksek tansiyonu olan kişiler için çok tehlikeli olabilir. Ayrıca bazı ilaçlarla ters yönde etkileşimde bulunduğu bilinmektedir.
  Her zaman bitkisel ya da bitki esaslı takviyeleri almadan önce doktorunuza danışın.
  #obezite #obez #reishimantarı #kırmızıreishimantarı #ganodermalucidum#ganoderma #kiloverme #kiloalma #gıdatakviyesi #bağırsakbakterileri

Ganoderma tsugae, PI3K / Akt Sinyalizasyon Yolunun Modülasyonu ile Doksorubisin Dirençli Akciğer Adenokarsinom H23 / 0.3 Hücrelerinde S Faz Tutuklama ve Apoptozu İndükler

Yang-Hao Yu, 1,2 Han-Peng Kuo, 3 Hui-Hsia Hsieh, 4 Jhy-Wei Li, 5 Wu-Huei Hsu, 2

...

Endokrin Terapili Meme Kanseri Hastalarında Ganoderma lucidum Spore Tozu, Kansere İlişkin Yorgunluğu İyileştiriyor: Bir Pilot Klinik Çalışma

Hong Zhao, Qingyuan Zhang, Ling Zhao, Xu Huang, Jincai Wang ve Xinmei Kang

Harbin Tıp Üniversitesi, Haril

...

Ganoderma lucidum'un (Kırmızı Reishi Mantarı) Polisakkarid Zengin Özü (M.A. Curtis: Fr.) P. Karst, Streptozotosin ile Oluşturulan Diyabetik Sıçanların Yara İyileşmesini Hızlandırır

Poh-Guat Cheng, 1,2 Chia-Wei Phan, 1,2 Vikineswary Sabaratnam, 1,2 Noorlidah

...

Ganoderma lucidum'un Genetik ve Metabolik Intraspecific Biyolojik Çeşitliliği

Anna Pawlik, 1 Grzegorz Janusz, 1 Iwona Dębska, 1 Marek Siwulski, 2 Magdalena Frąc, 3 ve Jerzy Rogalski1

1Biyokimya Bölümü, Maria Curie-Skłodowska Üniversitesi, Akademicka

...

Reishi Mantarlarının Muhteşem Sağlık Faydaları

Muhtemelen goji çilek ve lahanayı diyetinize eklemenin yararları hakkında herşeyi biliyorsunuzdur, ancak reishi mantarının güçlü şifa özelliklerini biliyor musunuz? Değilse, şimdi tanışmanın

...

Reishi ürünleri tablet, kapsül veya granüler formda bulunur. İyi bir Reishi ürünü özü veya öz formu olmalıdır

...

Her geçen gün Ganoderma alırsam, buna aşırı bağımlı olurmuyum?

...