Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Öncelikle bilmeliyiz ki; tüm hastalıklar, vücudumuzda meydana gelen anormallikler ve istenmeyen durumlar nedeniyle vücudun birer uyarı mekanizmasıdır. Hasta olmazsak ölürüz. Vücudumuz hasta olarak önlem almamız ya da tedavi olmamız için bizi uyarır. Bu uyarıları bazen ağrı, bazen acı, bazen kanama, bazen halsizlik veya başka şekillerde algılarız.

antioksidan_alkali_su6

kalpKALP

Kalp, vücuttaki organlar içerisinde alkaliteye en fazla ihtiyaç duyan ve daima alkali olması gereken organların başında gelir. Asidik atıklar ideal kalp atışını etkileyip bozar. Asidik atıklar kanın yeterli miktarda oksijenlenmesini (oksijen tasıma kapasitesini) engeller ve kalp ritmini bozar. Kalbin düzenli çalışması için alkali olması gerekir. Alkali kan ideal bir kalp fonksiyonu meydana getirir.

mideMiDE

Asidik atıkların artması sonucu midede bazı rahatsızlıklar meydana gelir. Mide fıtığı bunlardan birisidir. Mide fıtığı reflünün nedenlerinden birisidir.

Sindirim yolu rahatsızlıkları (geğirme, şişkinlik, bağırsak gazı, kusma, hıçkırık tutma, iştahsızlık, mide bulantısı, istifra, ishal, kabızlık, çocuklarda sancı ve karın ağrısı) vagus siniri problemlerinin ve asidik atık üretimi sonucu meydana gelebilen mide fıtığının (hiatal hernisi) belirtisi olabilir. Mide fıtığı Gastroözofageal reflüye neden olabilir. Bu hastalıkta mide için gerekli hidroklorik asit miktarı aniden düşer. Yetersiz hidroklorik asit sonucu gıdalar bozulur ve çok daha asidik hale gelir.

karacigerKARACİĞER

Karaciğer çeşitli zehirlere karşı vücudun ilk savunma hattı olup, kandaki asidik atıkların işlenmesi ve çeşitli alkali enzimlerin üretilmesi de dahil olmak üzere, vücutta üç yüz den fazla işlevi yerine getirir. Sindirim sisteminde elde edilen tüm besinler karaciğer yoluyla kana geçer. Kandaki asidik atık miktarı arttıkça karaciğere daha fazla yük biner. Karaciğerdeki asidik atık miktarı çok artarsa karaciğer iflas eder ve ölüm meydana gelir.

pankreasPANKREAS

Pankreas için alkalite çok önemlidir. Pankerasın görevi kandaki fazla asiditeyi azaltıp kan şekeri dengesini düzenlemektir. Bu nedenle uygun kan şekeri dengesine sahip olmak için alkali beslenme çok önemlidir. Pankreasın asiditesi arttığı zaman kan şekerini dengelemek için yeterli miktarda insülin salgılayamaz ve şeker yükselir.

ince_bagirsakİNCE BAĞIRSAKLAR

İnce bağırsakların üst kısmındaki Peyer Plakaları (ince bağırsakları çevreleyen lenf dokusu plakaları) yaşam için kritik öneme sahiptir. Peyer Plakaları besinlerin uygun şekilde sindirilmesi ve lenf sistemi için lenfoistlerin üretilmesi için gereklidir. Bunun yanında çok miktarda "Kilüs Enzimi" (vücuttaki başlıca alkalileştirici maddedir ve diğer adı Akkan'dır) üretir. Kilüs Enzimi'nin kesintisiz üretimi kritik öneme sahiptir. Asidik besinlerin yol açtığı fazla asidik atıklar Peyer Plakaları'na fazla yük binmesine ve Kilüs Enzimi üretiminin azalmasına neden olur.

 

bobrekBÖBREKLER

Yetişkin bir insanda, dakikada ortalama 1 litre kan böbreklerden geçer. Böbreklerin birinci görevi asidik atıkları temizleyip kanı alkali hale getirmektir. Asidik atıklar çeşitli mineral tuzlarıyla birleşerek böbreklerde böbrek taşı meydana getirir. Bu nedenle asidik besinleri tüketmekten kaçınarak ve alkali su içerek bu rahatsızlık önlenebilir.

 

 

kalin_bagirsakKALIN BAĞIRSAKLAR (KOLON)

Kalın bağırsaklarda asidik atık olmamalıdır. Asidik atıklar kalın bağırsak çeperlerinde birikerek sertleştirir, ishal veya kabızlık durumlarında yeniden emilerek tekrar kana karışır. İdeal bağırsak fonksiyonu için günde iki kez tuvalete çıkılmalıdır. Antioksidan Alkali Su tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, kabızlığı önler. Antioksidan alkali su içmeyen başlayan bazı kişilerde ilk birkaç gün ishal görülebilir.

 

lenf_dolasimLENF DOLAŞIM SİSTEMİ

Lenf dolaşım sistemi vücuttaki kandan sonra ki ikinci dolaşım sistemidir.

Vücutta 600 – 700 lenf bezi vardır. Lenf sıvısı (Akkan) hücrelere besin taşır ve asidik atıkları uzaklaştırır. Lenf sıvısı alkali ortamda en ideal şekilde akar. Vücut asidik olduğunda bu akış yavaşlar, kronikleşir ve yaşamı tehdit eder hale gelir. Zamanla dokularda yapışıklıklar oluşur, lenf kanalları daralır ve lenf akışı durur. Bu yapışıklıklar sadece lenf sıvısının akışını değil kan akışını da engeller. Lenf akışının azalması dokularda asidik atık birikiminin artmasına neden olur. Yeterince sağlıklı (alkali) su içmemek lenf dolaşımını yavaşlatır. Yeterince sindirilememiş gıdaların atıkları ince bağırsaklardaki lenf kanalları vasıtasıyla tekrar emilir.

damarlarDAMARLAR

İnsan doğduğunda kanın pH'ı 7.44 dür. Yaş ilerledikçe bu seviye düşmeye başlar, hatta 7'nin de altına düşerek asidik hale gelebilir. Kanın pH seviyesi çok düştüğünde damarları delme tehlikesi meydana gelir. Bu durumda vücut damarın iç çeperlerini yağ ile kaplayarak kanın damar ile temasını keserek delinmeyi önler. Damarların iç çeperlerinin yağ ile kaplanması KOLESTEROL dür. Bu bir hastalıktır, ancak aynı zamanda vücudun bir savunma mekanizmasıdır. Kolesterol ilerlediğinde yüksek tansiyon ve çeşitli kalp rahatsızlıkları ortaya çıkar.

obeziteVÜCUTTA YAĞ BİRİKİMİ (FAZLA KİLO)

Vücutta asidik atıklar ve toksinler çok fazla arttığında, vücut bu şekilde yaşayamaz hale gelir bir çözüm geliştirir. Deri altında (bacaklarda, göbekte, kollarda) ve iç organların etrafında yağ tabakaları oluşturur. Vücuttaki asidik atıkları ve toksinleri de bu yağ tabakalarının içinde depolar. Aksi halde artan asidik atıklar ve toksinler hücrelerin ölmesine ve organların zarar görmesine neden olur.

Şayet şişmanlık kalıtsal (genetik) değilse, insanlar genelde bu şekilde kilo alır.

Fazla kilolardan sağlıklı şekilde kurtulmanın tek yolu, alkali beslenmek ve Antioksidan Alkali Su içmektir.