Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

 

Vitaminler, vücutta metabolik olayların normal bir şekilde meydana gelmesi ve sağlıklı durumun sürdürülmesi için gerekli olan, vücutta sentez edilemeyen veya yetersiz derecede sentez edilen ve besinlerle küçük miktarlarda alınması zorunlu olan organik maddelerdir. Bir çok kimyasal reaksiyonda koenzim olarak görev alır veya enzimlerin yapısında bulunurlar. Bütün vitaminleri içeren tek bir besin maddesi bulunmamaktadır, bu yüzden vitamin içeriği yönünden dengeli ve değişken bir diyet alınması gerekmektedir. Vitamin ve minerallerin her birinin vücutta özgül bir işlevi vardır, dolayısıyla her vitamin vücut için vazgeçilmezdir.

Gle sA VİTAMİNİ (RETİNOL)

Yağda eriyen bir vitamindir, antioksidan etki gösterir, fazlası genellikle karaciğerde depolanır. Görme, üreme, büyüme ve epitel dokusunun sağlamlığı için gerekli olan bir grup bileşiktir. A vitamini aktivitesi gösteren bu bileşiklere “retinoidler” de denir. Retinol, Retinoik asit, Retinal ve Beta –karoten bu grubun üyeleridir. B1 VİTAMİNİ (TİAMİN) Suda eriyen vitaminlerden biridir. Sağlıklı sinir sistemi ve sinir iletimi için vazgeçilmezdir. Karbonhidratların glukoza ve glukozun enerjiye dönüşümünde koenzim olarak görev yapar. Ayrıca sinir sistemi ve kalp kası da dahil tüm kasların fonksiyon görebilmesi için temel olan bir vitamindir

B2 VİTAMİNİ (RİBOFLAVİN)

Suda eriyen vitaminlerden ve eksikliği en sık görülen B grubu vitaminlerden biridir. Yağ, protein ve karbonhidrat metabolizmasında enerji üretilmesi için gerekli olan enzimlerin koenzimidir. Hücresel solunum için temeldir, ayrıca cilt ve gözler için gereklidir.

B5 VİTAMİNİ (PANTOTENİK ASİD)

Suda eriyen B-grubu vitaminlerinden biridir. Enerji metabolizmasında anahtar role sahip KoA’nın yapısında bulunur. Yağ, karbonhidrat ve proteinlerin kullanılabilir enerjiye dönüşmesinde koenzim olarak görev yapmaktadır. Tüm hücre ve dokuların tamir ve devamlılığı için çok önemlidir. Bir başka önemli rolü de yağ asitlerinin sentezine katılmasıdır.

B6 VİTAMİNİ (PRİDOKSİN)

Özellikle protein metabolizması için gereklidir, aminoasitlerinin emilim, taşınma ve metabolizmasında rol oynayan çok sayıda enzimin koenzimidir. Bu enzimlerin bir kısmı sinir sisteminde seretonin, GABA sentezinde, triptofandan niasin sentezinde, homosisteinin sisteine dönüşümünde rol alır. Eksikliğinde GABA’nın üretilememesine bağlı sinir sistemi ile ilgili hiperirritabilite ve nöbetler görülebilir. Kırmızı kan hücrelerinin yapımında rolü vardır eksikliğinde kansızlık gelişebilir.

B12 VİTAMİNİ (SİYANOKOBALAMİN)

Suda eriyen vitaminlerden biridir. Ortasında kobalt içeren komplex bir yapısı vardır. Diğer B-grubu vitaminler gibi B-12 Vitamini de yağ, protein ve karbonhidratların enerjiye dönüştürülmesinde rol alır. Özellikle kemik iliği, gastrointestinal sistem ve sinir sistemi olmak üzere tüm vücut hücrelerinin normal fonksiyon görmeleri için gereklidir. Kırmızı kan hücrelerinin üretiminde rolü vardır, pernisiöz anemi oluşmasını engeller. DNA ve RNA gibi genetik materyalin sentezine de katılır. Özellikle sinir sistemi fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde devamı için gereklidir

BİOTİN (H VİTAMİNİ)

Suda eriyen B grubu vitaminler grubundandır, B8 olarak da bilinir. Karbonhidratların, yağ ve proteinlerin enerji üretimek üzere yakılmasında koenzim olarak görev yapar. Son araştırmalar genetik şifrenin oluşturulmasında ve DNA kopyalanmasında rol aldığını göstermektedir. İnsüline bağımlı olmayan şeker hastalarında insülin direncini azaltarak kan şeker düzeyini dengelemeye yardımcı olduğu gösterilmiştir.

C VİTAMİNİ (ASKORBİK ASİD)

Suda eriyen vitaminlerdendir. İmmun sistem, diş ve kemikler, kan damarları, yara iyileşmesi, demir emilimi için vazgeçilmezdir. Serbest radikallerin inaktivasyonunda rol alan bir antioksidandır. Bu özelliği ile, hücreleri oluşabilecek zararlardan korur. Vitamin C vücudun enfeksiyonlara karşı direncini arttırır. Aynı zamanda yaraların iyileşmesi, diş ve dişeti sağlığı için de önemlidir. C Vitamini kan damarlarını güçlendirir. Vücudun tüm organlarının ve salgı bezlerinin fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için C Vitamini gereklidir. Sigara içen, stres altında olan, alkol kullanan ve ileri yaştaki insanlar daha yüksek oranda C Vitaminine ihtiyaç duyarlar.

D VİTAMİNİ Vücutta mineral dengesinin sağlanmasında temel olan, yağda çözünen vitaminlerden biridir. Kalsiyum ve fosforun emilim ve kullanımını artırarak kanda fosfor ve kalsiyum seviyelerinin dengede kalmasını sağlar ve kemiklerin kalsiyum miktarını ayarlar. Normal büyüme, kemik ve diş gelişimi için vazgeçilmezdir.

E VİTAMİNİ (TOKOFEROL)

Yağda çözünen, güçlü antioksidan etki gösteren bir vitamindir. Serbest radikalleri nötralize eder ve hücre membranlarının zarar görmesini önler. Kırmızı kan hücrelerini korumaya yardım eder, kalp hastalıklarından, katarakt ve bazı kanserlerden korunmaya yardımcı olabilir.

FOLİK ASİD (FOLAT)

B-grubu vitaminlerinden B9 vitamini olarak da bilinen, suda eriyen bir vitamindir. Normal büyüme ve gelişme için tüm metabolik süreçlerde gereklidir, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde hemoglobinin yapısındaki demir içeren hem proteininin üretimi için vazgeçilmezdir. DNA, RNA sentezinde, yeni hücre oluşumunda, aminoasitlerin kullanımı ve proteinlerin enerjiye dönüştürülmesinde rol alır. Bebekte nöral tüp defekti gelişiminin önlenmesi için gebelikte dışarıdan alınması gereken bir vitamindir.

KOENZİM

Enzimi aktive eden, enzimin protein olmayan organik bileşeni, bunlar genellikle vitaminlerdir.

K VİTAMİNİ

Yağda çözünen bu vitamin kan pıhtılaşmasına, kemik proteinlerinin yapımına yardım eder.

MULTİVİTAMİN MİNERAL

Birçok vitamin ve mineral içeren formüllere sahip vitamin mineral preparatları.