Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Vücuttaki Aktif Oksijen

Bu serbest radikallerin oldukça fazla seviyedeki bir miktarı, normal dokuya da hasar verebilecekleri bir yer olan vücutta kaybolmaya başlarsa, bununla birlikte bir takım problemler baş gösterir.

Havadaki mikroplar, yumurtaların, balığın yada etin içinde bulunan proteinleri, peptitleri ve amino asitleri istila etmeye başladığında, çürüme ortamı yaratılmış olur. Sonuç,aşağıda verilenler gibi bir zararlı madde dizisidir.

Hidrojen Sülfit (Hydrogen sulfide ) ; Amonyak (Ammonia) ; Histaminler ( Histamines ) ; Indoller (Indoles ) ; Fenoller (Phenols ) ; Skatoller (Scatoles )

Bu maddeler,bizler bir besini sindirdiğimizde aynı zamanda doğal bir şekilde sindirim sisteminde üretilmekte olup dışkılarda meydana gelen hoş olmayan kokuya sebebiyet vermektedirler.

Bozulmuş besin maddelerinin çürümesine havadaki mikroplar sebebiyet vermekte olup, bu doğal işleyiş sindirim sisteminde bulunan bağırsak mikropları sayesinde benzer şekilde gerçekleştirilmektedir. Sindirimde oluşan bu atık maddelerin tamamı patojeniktir, yani vücutta hastalığa sebebiyet verebilmektedirler.

Hidrojen sülfit ve amonyak, karaciğere hasar verebilen doku toksinleridir. Histaminler, egzema, ürtiker ( kurdeşen ) ve astım gibi alerjik rahatsızlıkların oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Indoller ve fenoller kanserojen madde olarak mütalaa edilmektedirler.

Hidrojen sülfit, amonyak, histaminler, fenoller ve indoller gibi artık maddeler toksik etkiye sahip olduklarından, vücudun savunma mekanizması nötrofilleri ( bir tür lökosit yada akyuvarlar ) serbest bırakmak suretiyle bunları ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Bu nötrofiller, zehirli hücrelerin moleküllerinden elektronlar toplamak suretiyle,bozulmuş dokulardan beslenme yeteneğine sahip aktif oksijen, küçük toplar halindeki ( oddball )oksijen molekülleri üretmektedirler.

Bunula birlikte, çok fazla sayıda bu aktif oksijen moleküllerinden yada serbest radikallerden vücutta üretilmesi durumunda bazı sorunlar baş göstermektedir. Bunlar aşırı derecede tepkisel (reaktif) olduklarından kendilerini normal, sağlıklı hücrelere de yapıştırabilmekte ve genetik olarak bu hücrelere zarar verebilmektedirler. Bu aktif oksijen radikalleri normal, sağlıklı biyolojik molekülerden elektron çalmaktadırlar. Aktif oksijen tarafından çalınan bu elektron, dokuya oksidize etmekte ve hastalığa sebebiyet vermektedir.

Ganoderma lucidum polisakkarit, protein arjinin metiltransferaz 6 sinyal yolu yoluyla prostat kanseri hücre göçünü inhibe eder.

Özet

Prostat kanseri, dünya çapında erkeklerde en sık görülen malign tümör türlerinden biridir ve insidans ve mortalite

...

Çinde 19 Uzman Doktorun kanser hastaları üzerinde yapmış olduğu detaylı beslenme bilgi düzeyi çalışması

1Comprehensive Oncology Department, National Cancer Center/Cancer Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College,

...

DNA damaging potential of Ganoderma lucidum extracts

Ganoderma lucidum özlerinin DNA hasar potansiyeli

Ganoderma lucidum'un Genetik ve Metabolik Intraspecific Biyolojik Çeşitliliği

Anna Pawlik, 1 Grzegorz Janusz, 1 Iwona Dębska, 1 Marek Siwulski, 2 Magdalena Frąc, 3 ve Jerzy Rogalski1

1Biyokimya Bölümü, Maria Curie-Skłodowska Üniversitesi, Akademicka

...

GANODERMANIN SERBEST RADİKALLERİ UZAKLAŞTIRICI ANTİOKSİDAN ETKİSİ

...